Het waddencentrum

Het eiland Terschelling kent een rijke natuur en een niet minder rijk (cultuur)landschap. Het Centrum voor Natuur en Landschap met Zee-aquarium geeft een beeld van die natuur en dat landschap en de omringende zee.


Rondleiding door het Centrum
De informatief/educatieve presentaties zijn gemaakt voor een zo breed mogelijk publiek, ook in leeftijd. Ze zijn verluchtigd met allerlei speelse elementen. Rond een eb- en vloedmodel komt het ontstaan van Terschelling aan de orde. Het is een wisselwerking tussen verschillende natuurlijke krachten en de mens, die veiligheid zoekt. Een grote kaart van het eiland verduidelijkt het samenspel. Een wandeling door de verschillende landschapstypes toont het rijke planten en dierenleven. Fenomenen als zoetwaterbel, dynamisch kustbeheer en zand worden er uitgelicht. De Boschplaat staat in de spotlights.


'Dagmenu Terschelling'
Dit is de naam van de grote wisseltentoonstelling. Het verhaalt over de rijk gedekte tafel in de natuur op en rondom Terschelling. In een groot interactief spel kunt je je eetgewoontes testen en doorlichten. Hoogtepunt vormen de ramen van een 40.000 liter groot zee-aquarium waar je oog in oog komt te staan met meer dan 50 Noord- en Waddenzeebewoners. In een open roggenbak laten de roggen zich gewillig aanraken. In de filmzaal draaien doorlopend in grootbeeld unieke waddenfilms.


Educatie
Vanuit het Centrum zijn er meerdere educatieve mogelijkheden voor groepen van verschillende niveau's. Binnen zijn er taakvellen om gericht kijken bevorderen. Buiten zijn veldwerkprojecten, om op lokatie onderzoek in de natuur te doen. Buiten is er ook de mogelijkheid tot wadexcursies (samen met Staatsbosbeheer).

Neem hierover contact op met de medewerkers van het Centrum.
Tel.: 0562 442390
e-mail: CNL@euronet.nl
Website: www.natuurmuseumterschelling.nl

Door een nauwe samenwerking tussen de Waddenzeeschool en de International Wadden Sea School (IWSS), zijn er ook internationale projecten en uitwisselings-mogelijkheden op deze website te vinden.

IWSS info

Met plaatsing op de Werelderfgoedlijst van UNESCO is de Waddenzee in 2009 erkend  als uniek natuurgebied op de wereld. Net zoals de Galapagos Eilanden, en het Great Barrier Reef.

Meer waddeninfo