Het waddencentrum

Ecomare op Texel geeft informatie over de Noordzee, het waddengebied, de natuur op Texel en de invloed van de mens daarop. Het centrum ligt in het Duinpark (onderdeel van het Nationaal Park ‘Duinen van Texel’) en omvat het bezoekerscentrum, het museum, de eerste zeehondenopvang van Nederland, de vogelopvang, het centrum voor natuur- en milieueducatie en het informatiecentrum.


Centrum voor natuur- en milieueducatie (NME)
Ecomare is zeer actief als centrum voor NME. Er zijn tientallen programma's ontwikkeld voor groepen die uiteenlopen van kleuters tot volwassenen. Vanuit het veldwerkcentrum dat bij Ecomare hoort en onder deskundige begeleiding van Ecomare medewerkers, volgen honderden schoolgroepen jaarlijks programma's van een dagdeel tot een volledige werkweek. De modules gaan over onderwerpen als strand, duin, wad en vogels. Daarnaast worden er programma's op maat georganiseerd voor groepen vanuit het hoger onderwijs, toeristen, de inwoners van Texel, allochtonen, bedrijven en organisaties. Ook heeft Ecomare een belangrijke rol in de voorlichting en educatie over het Nationaal Park Duinen van Texel.


Faciliteiten voor de deelnemende scholen
Ecomare heeft een eigen veldwerkcentrum met verschillende ruimten en daarmee de mogelijkheid om een (meerdaags) eigen onderzoek uit te voeren, bijvoorbeeld voor het profielwerkstuk of praktische opdracht. Het veldwerkcentrum beschikt over een eenvoudig laboratorium, onderzoeksmaterialen, een bibliotheek en een aantal computers. Ook heeft men de beschikking over de modernste apparatuur voor het geven van diverse (multimediale) presentaties.


Tot slot: de missie
Ecomare wil een bijdrage leveren aan de instandhouding en waar mogelijk het herstel van natuur- en cultuurwaarden in het waddengebied en de Noordzee, met een accent op Texel. Met behulp van voorlichting en educatie willen we de waardering voor de natuur versterken en inzicht geven in onze gezamenlijke invloed op natuur en milieu van het waddengebied en de Noordzee.


Ecomare, Centrum voor wadden en Noordzee
Ruyslaan 92 1796 AZ De Koog, Texel
Tel.: 0222317741 Fax.: 0222317744
website: www.ecomare.nl en www.ZeeinZicht.nl


Ecomare heeft een encyclopedie op CD-ROM ontwikkeld, 'de Vleet', waarin alles te vinden is wat te maken heeft met het waddengebied en de Noordzee.

Het eiland Texel heeft een uitgebreid aanbod aan groepsaccommodaties. Van goedkoop tot duur en van zelfverzorgend tot geheel verzorgd. Toch is het verstandig om ruim van te voren te boeken om zeker te zijn dat je terecht kan.

Bekijk de uitgebreide lijst met accommodaties op Texel.

Of breng een bezoekje aan de website van de VVV Texel.

Naar de VVV site

Leuke video's over de wadden bekijk je op de waddentube.

Een buitenprogramma mag niet ontbreken bij een bezoek aan een waddeneiland. Voor elk niveau is er ruime keus. Bijvoorbeeld een wadwandeling waar wordt verteld over het eilandgevoel, vuurtorens, schepen op zee, sterren, vleermuizen en jutten.