Veldwerk driedaagse

Beschikbaar op:
Texel
Vlieland
Terschelling
Ameland
Schiermonnikoog
Niveau:
VO bovenbouw

De scholen kunnen kiezen op welk van de eilanden zij hun veldwerkprogramma willen uitvoeren.

 

Het volledige veldwerkprogramma bestaat uit 6 begeleide programmaonderdelen:
wadexcursie, practicum, inleiding/eigen onderzoek, belangenspel, waddenquiz en eindpresentatie. Daarnaast bezoeken de leerlingen zelfstandig de exposities in het waddencentrum.

 

Het is ook mogelijk om voor een verkorte versie van 2 dagen te kiezen (4 begeleide onderdelen). De leerlingen hebben dan minder onderzoekstijd en de waddenquiz en het belangenspel.

 Schoenen op het strand

Programma driedaagse

Een veldwerkdriedaagse ziet er als volgt uit:

 Dag 1:

  • Wadexcursie, verkenning en bemonstering van het waddengebied;
  • Bespreking van de voorbereide onderzoeksonderwerpen die de leerlingen gaan uitwerken; hoe kunnen ze het veldwerk aanpakken?
  • Workshop waarbij gekeken wordt naar de verschillende gebruikers van het waddengebied en de verschillende visies die hierbij een rol spelen.

Dag 2:

  • Uitwerken en onderzoeken van de wadmonsters, beginnen met het uitwerken van het eigen onderzoeksonderwerp;
  • Bezoek exposities in waddencentrum;
  • Korte tussenpresentatie van de uitgewerkte onderwerpen;
  • Waddenquiz waarbij de waddenkennis van de leerlingen getest wordt.

Dag 3:

  • Uitvoeren eigen onderzoek en eerste verwerking van de resultaten;
  • Eerste aanzet maken voor een beleidsaanbeveling voor de toekomst van het waddengebied. De leerlingen krijgen suggesties hoe dit verder uitgewerkt kan worden op school.

De kosten en leerling aantallen wisselen iets per waddencentrum, evenals de entreekosten voor de exposities.

 

Door een nauwe samenwerking tussen de Waddenzeeschool en de International Wadden Sea School (IWSS), zijn er ook internationale projecten en uitwisselings-mogelijkheden op deze website te vinden.

IWSS info

Leuke video's over de wadden bekijk je op de waddentube.