Verdiepend wad

Beschikbaar op:
Texel
Vlieland
Terschelling
Ameland
Schiermonnikoog
Niveau:
VO onderbouw
VO bovenbouw

Het verdiepend wadprogramma is een zeer gevarieerd veldwerk programma dat zich zowel buiten op het wad als in het veldwerkcentrum afspeelt.

Tijdsduur programma: 2 dagdelen

De leerlingen gaan het wad op onder begeleiding van de Ecomare medewerker. Tijdens het wadlopen ervaren de leerlingen het "wadgevoel" en verdiepen ze zich in de ecologie van de Waddenzee. Zo komen eb- en vloed bewegingen aan bod, de invloed van de getijde beweging op de organismen in de Waddenzee en de verschillende menselijke belangen en invloeden in het Waddengebied. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan het werk. Door het uitvoeren van eenvoudige monstertechnieken op verschillende punten ontdekken ze hoe rijk het leven in de Waddenzee is. Met behulp van steekbuis, wadgreep, duwnet, sedimentatiebuis en zeefbak duiken ze letterlijk het wad in.

In het veldwerkcentrum komen samen en na een korte uitleg gaan ze in groepen aan de slag. In de praktijkruimte onderzoeken en tekenen de leerlingen met behulp van microscoop en binoculair de meegebrachte monsters. In de filmzaal verdiepen de leerlingen zich in het voedingsgedrag van diverse bewoners van de wadbodem. Met behulp van een digitale encyclopedie en naslagwerken bereiden de leerlingen een presentatie voor over een aantal van de pas ontdekte wadbewoners. Deze presentaties vormen tevens de afsluiting van het programma

Door een nauwe samenwerking tussen de Waddenzeeschool en de International Wadden Sea School (IWSS), zijn er ook internationale projecten en uitwisselings-mogelijkheden op deze website te vinden.

IWSS info

Leuke video's over de wadden bekijk je op de waddentube.

Een buitenprogramma mag niet ontbreken bij een bezoek aan een waddeneiland. Voor elk niveau is er ruime keus. Bijvoorbeeld een wadwandeling waar wordt verteld over het eilandgevoel, vuurtorens, schepen op zee, sterren, vleermuizen en jutten.