Het waddencentrum


Ameland is één van de 5 bewoonde eilanden in het Nederlandse deel van de Waddenzee. Een bijzonder eiland in een unieke omgeving. Het Natuurcentrum Ameland besteedt hieraan op verschillende manieren aandacht. In het gebouw van het Natuurcentrum bevindt zich een expositieruimte, zeeaquarium en filmzaal. Hier ontvangen wij erg veel schoolgroepen en doen ook ons best om onze jeugd een aantrekkelijke en leerzame rondgang te laten maken. Er is aandacht voor de basis van ons bestaan, het klimaat en het landschap waarin we leven en hoe dat in de loop der tijden door natuurlijke invloeden ontstaan is en ook tegenwoordig door de mens sterk veranderd wordt. En vervolgens komt de bijzondere flora en fauna aan bod. En deze is bijzonder en divers vanwege de verschillende landschappen die Ameland heeft. Strand, kwelder, bos, duin, polder en natuurlijk de Waddenzee. Spectaculair is onze walviszaal, waarin een 13 meter lang skelet van een op Ameland gestrande Potvis blikvanger is. En ook de onderwaterwereld van de Noordzee en Waddenzee in onze aquaria maakt altijd veel indruk.


Een tweede, voor schoolgroepen belangrijk onderdeel van het Natuurcentrum vormt de educatieve dienst. Deze ontwikkelt en organiseert een scala aan activiteiten. Naast ons practicumlokaal en presentatiezaal maken we meestal gebruik van wat Ameland ons biedt. De belangrijkste trekpleister is het wad. Tijdens laagwater gaan we met uw groep aan de wandel over de zeebodem en hebben dan de mogelijkheid voor veldwerk en praktijklessen in een indrukwekkende omgeving. Maar ook duinen, strand of thematische lessen over bijvoorbeeld vogels zijn goed mogelijk.


Een bijzonderheid is de aanwezigheid van een ecologische afdeling binnen het Natuurcentrum. Deze afdeling is betrokken bij diverse onderzoeken die op Ameland plaatsvinden. Het betreft bijvoorbeeld aspecten over planten, vogels, waterkwaliteit, opslibbing enz.. Vandaar dat er veel kennis en inzicht over zaken als natuurbeheer, kustbeheer en bijvoorbeeld bodemdaling door gaswinning aanwezig is waar we in de opzet en uitvoering van educatieve programma’s gebruik van kunnen maken.


Voor meer informatie:

Natuurcentrum Ameland
Strandweg 38
9163 GN Nes
Ameland 0519-542737
www.amelandermusea.nl
www.excursieameland.nlHet eiland Ameland trekt van oudsher veel schoolgroepen. Er zijn dan ook opmerkelijk veel en goede groepsaccommodaties op het eiland te vinden. Accommodaties die midden in een dorp liggen en accommodaties die uitgesproken landelijk liggen. Voor een uitgebreide lijst en boekingen kan je de website van de VVV van Ameland bezoeken.

Naar de VVV site