Gebruikswijzer leerlijn

Gebruikswijzer lessen

Voor elk leerjaar is er een ‘jaarthema’ ontwikkeld: een serie van 6-8 lessen, binnen een thema. Omdat er vaak in combinatieklassen gewerkt wordt, zijn de jaarthema’s van de volgende groepscombinaties uitwisselbaar: groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8. Zo zijn de jaarthema’s voor bijvoorbeeld de groepen 3 en 4 van gelijk niveau, en in willekeurige volgorde uit te voeren.

In de lessen binnen een jaarthema zit een opbouw waardoor ze het best in de aangegeven volgorde gegeven kunnen worden. De lessen kunnen binnen een themaweek, over verspreid over een langere periode gegeven worden. Elke jaarthema begint met een introductieles met themaplaat. Texelse Tim is in alle gevallen de leidende figuur. De meeste lessen duren zo’n 45 minuten. Er zijn ook veel langere lessen, tot 4 uur. Dit zijn lessen met een excursie. Bij elke les staat onder het kopje ‘extra’ aanvullend materiaal, waarmee de les(senserie) uitgebreid kan worden.

Op de website staat een lijst met excursiemogelijkeheden. De voorbereiding van de lessen zal bestaan aan het doorlezen van de les, het klaarleggen van het materiaal en bij sommige lessen het vooraf regelen van andere zaken (staat dan aangegeven).

In de lessen van alle jaarthema’s komen in meer of mindere mate onderwerpen water, natuur en energie en met name ook de samenhang tussen deze onderwerpen aan de orde. Doel van de lessen is het stimuleren van duurzaam gedrag. Daarvoor is het belangrijk dat naast de lessen en in andere periodes aandacht wordt besteed aan het geleerde over duurzaamheid. De leerkracht heeft daar een bepalende voorbeeldfunctie in.

Gebruikswijzer kalender

De kalender is bedoeld om op te hangen in het lokaal en bevat prikkelende mini-activiteiten die aansluiten op het lesmateriaal. Hiermee wordt duurzaamheid jaarrond geïntegreerd in de dagelijkse bezigheden in de klas. Soms zijn de activiteiten aan een datum gebonden, maar vaak kunnen ze ook ergens elders in die week aandacht krijgen.

De ene kant van de kalender, met de ronde letters en jonge Texelse Tim, is de ‘onderbouwkalender’ met activiteiten die aansluiten bij groep 1 tot en met 4.

U kunt de kalender ook omdraaien en dan is het een ‘bovenbouwkalender’ met activiteiten voor groep 5 tot en met 8. [afbeelding plaatje bovenbouwblad] De activiteiten zijn zo gekozen dat ze meerdere jaren achtereen leuk zijn, of elk jaar op een net iets andere manier uitgevoerd kunnen worden.

Gebruikswijzer website

Op deze website staat al het lesmateriaal, gecategoriseerd naar groep en jaarthema. Dit is gratis te downloaden. Daarnaast staat er achtergrondinformatie voor de docent, interessante duurzame activiteiten op Texel, duurzame links, de community, praatplaten en liedjes die nodig zijn bij de liedjes lessen en nog meer bruikbare zaken.

Gebruikswijzer community

Aanmelden voor de community is mogelijk door contact op te nemen via deze website met Ecomare. Er wordt een uitnodiging gestuurd naar het gewenste mailadres. Via dit mailadres verloopt de communicatie met de community.
Binnen de community is het mogelijk een eigen profiel aan te maken. Dat kan heel uitgebreid maar dat hoeft niet. Belangrijke keuzes die daarbij te maken zijn:
- aanmelden bij subgroepen ('topics'), deze vind je op de openingspagina in het linkerrijtje onder 'more'.
- hoe regelmatig er een update van berichten ('notifcations') naar het mailadres wordt gestuurd. Klik op 'my profile' in linkerrijtje, kies 'edit profile' rechtsboven en dan weer 'notifications' in linkerrijtje.    

Duurzame leerlijn is mogelijk gemaakt door bijdrages van:Duurzame kalender groep 1-4

Maak ook gebruik van de duurzame leerlijn community op Yammer om vragen en informatie te delen.