Water

Kennismaken met water en watergebruik.

In de kring met Texelse Tim. Wat zijn de ervaringen van de leerlingen? Themaplaat bespreken. Spelen en ontdekken met de watertafel.

Samen met Texelse Tim en Droppie Water speuren naar water op school en in huis. Ontdekken waar een waarvoor we water allemaal gebruiken. Liedje.

Met Texelse Tim bespreken waar buiten water te vinden is. Met een proefje laten zien wat er met regenwater buiten gebeurt. Water schilderen.

Met Texelse Tim en Blokkie Water in de kring. Verschillende activiteiten in kleine groepjes met ijs en stoom.

Uitstapje naar de sloot. Waterdiertjes vangen en bekijken. Aquaria in de klas. Samen een sloot namaken van papier.

Verhaal: De waterwasmachine. Water vies maken en zuiveren. Verschillende verwerkingsacitviteiten.

Waterwandeling door de school. Onderzoekje naar waterverspilling tijdens het tandenpoetsen. Bedenken hoe je zuinig kunt zijn met water.

Duurzame leerlijn is mogelijk gemaakt door bijdrages van:

Een groot deel van de lesinhouden over water & Droppie Water zijn ons ter beschikking gesteld door de Unie van waterschappen waarvoor onze dank.