Water

Kennismaken met water en watergebruik.

In de kring met Texelse Tim. Wat zijn de ervaringen van de leerlingen? Themaplaat bespreken. Spelen en ontdekken met de watertafel.

Samen met Texelse Tim en Droppie Water speuren naar water op school en in huis. Ontdekken waar een waarvoor we water allemaal gebruiken. Liedje.

Met Texelse Tim bespreken waar buiten water te vinden is. Met een proefje laten zien wat er met regenwater buiten gebeurt. Water schilderen.

Met Texelse Tim en Blokkie Water in de kring. Verschillende activiteiten in kleine groepjes met ijs en stoom.

Uitstapje naar de sloot. Waterdiertjes vangen en bekijken. Aquaria in de klas. Samen een sloot namaken van papier.

Verhaal: De waterwasmachine. Water vies maken en zuiveren. Verschillende verwerkingsacitviteiten.

Waterwandeling door de school. Onderzoekje naar waterverspilling tijdens het tandenpoetsen. Bedenken hoe je zuinig kunt zijn met water.

Duurzame leerlijn is mogelijk gemaakt door bijdrages van:

Een groot deel van de lesinhouden over water & Droppie Water zijn ons ter beschikking gesteld door de Unie van waterschappen waarvoor onze dank.Duurzame kalender groep 1-4Is Sinterklaas al op Texel? Waar zet jij je schoen? Bij de open haard, bij de kachel, de radiator of de vloerverwarming?

Natuurmemory

Verzamel 10 dingen uit de natuur rondom school. Leg er een doek overheen. Laat de leerlingen 30 seconden kijken. Nu moeten ze in 10 minuten zulke dingen zien te vinden in de natuur. Tover daarna elk attribuut van onder de doek weer tevoorschijn en vraag wie hetzelfde heeft gevonden. Vertel er iets over.