Zon, licht en warmte

Kennismaken met de zon, als bron voor licht (en schaduw) en warmte.

In de kring met Texelse Tim, om de leerlingen op te warmen voor het thema en hun voorkennis te activeren.

Verhaal: Koning Lollie in de zon. Spelend en onderzoekend ervaringen opdoen met zon en schaduw.

Ontdekken dat planten licht nodig hebben door bonen te laten ontkiemen en door een doolhof naar het licht te laten groeien. Waar groeien ze het snelst?

Verhaal: Koning Lollie is bang. Licht kan van de zon komen, maar ook van een lamp. Activiteiten met lampen en andere apparaten die op stroom werken.

Verhaal: Koning Lollie heeft het warm. Speurtocht naar warmte in het schoolgebouw. Ontdekken hoe de verwarming werkt.

Warmte voelen en zien dat warmte iets kan laten bewegen. Warmtedraaiertjes maken.

Ontdekken hoe wij ons warm houden en hoe dieren dit doen. Bezoek Ecomare.

Duurzame leerlijn is mogelijk gemaakt door bijdrages van: