Droge voeten

Hoe gaan we om zoet en zout water op Texel?

Citroensapbrief van Texelse Tim over het eiland Plat-en-nat. Bespreken wat daar mis is met de waterhuishouding en vergelijken met Texel.

Texel tekenen. Aangeven waar zoet, zout, of brak water is. Met Ecomare naar de Slufter en het kweldergebied ontdekken. Proefjes over zout en zoet water.

Demonstratieproefje over waterbeheer op Texel. Fiets- of wandeltocht in de omgeving om te zien hoe hier met water wordt omgegaan.

Excursie naar de rioolwaterzuivering. Verschillende onderzoekjes en activiteiten waarbij leerlingen nadenken over hun eigen waterverbruik. 

Onderzoeken welke dieren in de sloot leven en zo bepalen wat de kwaliteit van het water is.

Filmpje over waterkracht. Schoenpenrad maken.

Duurzame leerlijn is mogelijk gemaakt door bijdrages van:Duurzame kalender groep 5-8

Maak ook gebruik van de duurzame leerlijn community op Yammer om vragen en informatie te delen.