Energie

Wat is energie, waarvoor gebruiken we het, in welke vormen en maken we duurzaam gebruik van energie?

Wat is energie? Wat zijn energiebronnen? Waarvoor gebruiken we energie? E-mail van Texelse Tim, klassengesprek, categoriseren en vraag van de week.

Rollenspel waarin de werking van een elektriciteitscentrale wordt uitgebeeld. Proefjes: stroomkring maken, geleiders, schakelaar maken, batterij maken.

Klassengesprek aan de hand van voorwerpen. Filmpjes en een werkblad over fossiele brandstoffen. Vragen beantwoorden. Vraag van de week.

Demonstratieproefje om de problemen met fossiele brandstoffen duidelijk te maken. Duurzame energie: presentatie maken of knutselen.

Zonnepanelen bekijken. Demonstratieproefje met waterpest. Proefjes met zonne-energie: zonneoven maken en zonnecollector maken.

De elektriciteitsmeter en de gasmeter bekijken in de meterkast op school. Onderzoek naar energieverbruik in de school, aan de hand van werkbladen.

Liedje. Duurzaamheidscompetitie aan de hand van posters met post-its. Drie opdrachten om zelf zuiniger om te gaan met energie.

Leerlingen verplaatsen zich in een bepaalde tijd, plaats en persoon en denken na over energie en het nut en gebruik ervan.

Duurzame leerlijn is mogelijk gemaakt door bijdrages van:Duurzame kalender groep 5-8

Maak ook gebruik van de duurzame leerlijn community op Yammer om vragen en informatie te delen.