Duurzame samenwerking

Duurzame samenwerking

De duurzame leerlijn is ontwikkeld door de educatieve dienst van Ecomare in samenwerking met Stichting Kopwerk. Een klankbordgroep van Texelse leerkrachten heeft actief met ons meegedacht en feedback gegeven. Daarnaast hebben verschillende organisaties meegewerkt in dit proces, zoals het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stichting Duurzaam Texel, Texel Energie, Staatsbosbeheer, Nationaal Park Duinen van Texel, Kopgroep Bibliotheken, Gemeente Texel, Stichting Boerenklassen, Natuurmonumenten, IVN en ‘last but not least’ het Overlegorgaan Texels Onderwijs.


Daarmee is de duurzame leerlijn niet alleen een mooi eindproduct geworden, maar ook het begin van duurzame ontwikkeling, in het onderwijs, op Texel en daarbuiten.


Financiële bijdragen: Agentschap NL, Plattelandsontwikkelingprogramma Leader: "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland", gemeenten in de Kop van Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Nationaal park Duinen van Texel en eigen bijdragen van Ecomare, Stichting Kopwerk en alle Texelse basisscholen.

 

Duurzame leerlijn is mogelijk gemaakt door bijdragen van:Duurzame kalender groep 1-4

Maak ook gebruik van de duurzame leerlijn community op Yammer om vragen en informatie te delen.