Veldonderzoek

Veldonderzoek

Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs ligt de aandacht op onderzoek in het veld. Op deze plek is materiaal te vinden om het veldonderzoek voor te bereiden op school. Het onderzoek is uit te voeren op een waddeneiland tijdens bijvoorbeeld een veldwerk driedaagse.


Daarnaast is een twintigtal praktische opdrachten ontwikkeld. Deze omvatten verschillende thema's uit het waddengebied en kunnen gebruikt worden als basis voor de eigen onderzoeken. Het zijn niet alleen veldbiologische onderwerpen maar het gaat over bredere vraagstukken in het waddengebied. Deze praktische opdrachten kunnen voor een groot deel ook uitgevoerd worden zonder een bezoek aan een Waddeneiland.

Heb je een onderzoek met de Waddenzeeschool gedaan dan kun je het hier publiceren. Wij zorgen dat het een mooi plekje op de site krijgt!

Upload je onderzoek

Je kunt zelf filmpjes insturen voor op de site. Heb je een leuke film gemaakt tijdens je bezoek aan het waddengebied plaats 'm dan op YouTube en stuur ons de URL.

Stuur in!

Via de leskrant kunnen de leerlingen op een prettige manier zich voorbereiden op hun eigen onderzoek op een waddeneiland. De krant is gratis voor elke leerling te bestellen bij deelname aan de waddenzeeschool.

 Bekijk de krant