Veldwerk driedaagse

Scholen kunnen kiezen op welk van de eilanden zij hun veldwerkprogramma willen uitvoeren. Het veldwerkprogramma bestaat uit 4 begeleide programmaonderdelen:
wadexcursie, practicum, inleiding/eigen onderzoek en eindpresentatie. Daarnaast bezoeken de leerlingen zelfstandig de exposities in het waddencentrum.
Het is uiteraard altijd mogelijk om meer begeleide buitenprogramma's te kiezen. In een verkorte versie van 2 dagen (4 begeleide onderdelen) hebben de leerlingen minder onderzoekstijd.

Een veldwerkdriedaagse ziet er als volgt uit:

Dag 1
• Wadexcursie, verkenning en bemonstering van het waddengebied. Het tijdstip is getijafhankelijk.
• Bespreking van de voorbereide onderzoeksonderwerpen die de leerlingen gaan uitwerken; hoe kunnen ze het veldwerk aanpakken? Aanpassen onderzoeksvraag en methode

Dag 2
• Uitwerken en onderzoeken van de wadmonsters, beginnen met het uitwerken van het eigen onderzoeksonderwerp.
• Bezoek exposities in waddencentrum.
• Korte tussenpresentatie van de uitgewerkte onderwerpen.

Dag 3
• Uitvoeren eigen onderzoek en eerste verwerking van de resultaten.
De leerlingen krijgen suggesties hoe dit verder uitgewerkt kan worden op school.

De gemiddelde kosten bedragen € 90,- per programmaonderdeel, per klas van maximaal 30 leerlingen.
De kosten en leerling aantallen wisselen iets per waddencentrum, evenals de entreekosten voor de exposities.

Heb je een onderzoek met de Waddenzeeschool gedaan dan kun je het hier publiceren. Wij zorgen dat het een mooi plekje op de site krijgt!

Upload je onderzoek

Je kunt zelf filmpjes insturen voor op de site. Heb je een leuke film gemaakt tijdens je bezoek aan het waddengebied plaats 'm dan op YouTube en stuur ons de URL.

Stuur in!

Via de leskrant kunnen de leerlingen op een prettige manier zich voorbereiden op hun eigen onderzoek op een waddeneiland. De krant is gratis voor elke leerling te bestellen bij deelname aan de waddenzeeschool.

 Bekijk de krant