Over 't wad

In 2009 werd de Waddenzee tot Werelderfgoed verklaard. Dat is een hele eer! Het is een erkenning van de waarde van het gebied op wereldschaal. De Waddenzee kan zich nu meten met gebieden als De Alpen in Zwitserland, de Piramides  in Egypte, The Great Barrier Reef in Australië, het Tropisch regenwoud in Brazilië, De Chinese muur in Azië en De Grand canyon in Noord-Amerika.

Het is een gebied met een boeiende ontstaansgeschiedenis, ruige dynamiek, prachtige landschappen en een rijke cultuur.

Leven in de Waddenzee betekent leven onder moeilijke omstandigheden.  De dieren en planten die in het waddengebied leven zijn echte bikkels. Het water kan heel warm worden in de zomer,  of juist heel koud (zelfs ijs!) in de winter. Soms is het droog bij laagwater en soms nat bij hoogwater. Als het regent wordt het achtergebleven water op het drooggevallen wad soms bijna zoet en bij felle zon door verdamping juist heel zout.

Kijk voor meer informatie op de Waddenzee Werelderfgoed website.Over 't wad

HeremietkreeftIn dit woordenboek kun je namen en betekenissen in alle Waddenzee talen opzoeken!

Download woordenboek

Internationale afspraken

Verklaring van Stade 1997

Verklaring van Esbjerg 2001

Verklaring van Schiermonnikoog 2005

Verklaring van Sylt 2010

Het waddengebied is een natuurgebied van internationaal belang, waarin al duizenden jaren mensen wonen en werken.

De waarde van het wad als natuur- en recreatiegebied is zo groot dat de drie waddenlanden al jarenlang afspraken maken over het gezamenlijke beheer in speciale verklaringen.

Bruinvis