Wie zijn wij

Waddenzeeschool is een gezamenlijk project van de bezoekerscentra op de Waddeneilanden die zich hebben verenigd in de Stichting Waddencentra. De projectcoördinatie is in handen van Ecomare, centrum voor Wadden- en Noordzee op Texel. Waddenzeeschool is financieël mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Waddenfonds.colofonBeheer & uitvoering:
Ecomare, centrum voor
wadden en Noordzee

Foto's:
Ecomare, Foto Fitis, en vele anderen

Cartoons:
Juultje Putman

Web-design:
Drecomm

Copyright
Al het beeldmateriaal op deze site is beschermd. Het mag enkel met toestemming van de eigenaar gebruikt worden. Neem hierover contact op met de beheerder van de site.

©Ecomare, 2010

 De waddencentra

Texel

Vlieland

Terschelling

Ameland

Schiermonnikoog